• Türkçe English Arabic

Çelikhane

Çelikhane

> Çelikhane

Yıllık 2 milyon ton sıvı çelik kapasiteli tesisimizin, ilk etabı olan Elektrikli ark ocağımız Fuchs (Almanya) tarafından dizayn ve imal edilen, dünyada ilk uygulama olan teleskopik tipli elektrikli ark ocağıdır. Çelikhanemizde 1 adet fuchs marka pota ocağı ve 1 adet SMS Concast marka 7 yollu sürekli döküm makinası bulunmaktadır.

> Hurda Sahası

Yaklaşık 300.000 ton hurda stoklayabilen 610.000m3 hacimli üstü kapalı 8 adet hurda holümüz mevcuttur. Hollerimizin büyük ve çok sayıda olması farklı çeşit hurdaları birbirine karıştırmadan stoklayabilme imkanı sağlamaktadır. Kullanılan hurdanın %80 'i dış piyasadan (UK, Belçika, USA, Rusya) temin edilmekte. %20 si iç piyasadan temin edilmektedir.

4 adet tavan vinci ile farklı kalitede ki hurdalar istenilen kütük kalitesinde üretim yapabilmek için hurda sepetine atılmaktadır. Tüm fabrika genelinde kullanılan SAP sistemi sayesinde hurdanın gemiden tahliye olması fabrika sahasına girişi,üretime çıkışını ve stok yerlerini çok rahat bir şekilde saptayabilmekte ve takip edebilmekteyiz.

Hurda sahamızda bir adet saatte 40 ton eleme yapabilen hurda eleği mevcuttur. Bu hurda eleği sayesinde hol dibinden çıkan toprakla karışık hurda toprak-ametal ve metal olmak üzere ayırılmaktadır.


> Elektrikli Ark Ocağı

Elektrikli ark ocağımız Fuchs (Almanya) tarafından dizayn ve imal edilen, dünyada ilk uygulama olan teleskopik tipli elektrikli ark ocağıdır. Teleskopik tipli olmasının en büyük avantajı tek şarjla çalışma kabiliyetine sahip olmasıdır. Ocak kapasitesi 160 ton/döküm dür. Power on süresi (enerjili süre) ortalama 28 dk /döküm. Tap to tap (dökümden döküme geçen süre) ortalama 35 dakikadır. Yapılan iyileştirmeler ve çanak bölgesinde yapılan modifikasyonlarla ocak kapasitesi 200 ton/ döküme çıkarılmış.Yeni dizayn Çanak ve gövde imalatları tamamlanmış fakat montajı gerçekleşmemiştir. En kısa zamanda ocak kapasitemiz 160 ton/ döküm'den 200 ton/döküme çıkacaktır. Mevcut durumda 150 MVA trafo ile çalışılmaktadır. Yapılacak ocak revizyonu ile birlikte bu yeni 165 MVA trafo devreye girecektir.

Şu anda yıllık sıvı çelik üretim kapasitemiz 1,8 milyon ton iken yapılan yatırımların devreye alınması ile birlikte sıvı çelik üretim kapasitemiz 2 milyon ton sıvı çeliğe ulaşacaktır.


> Pota Ocağı

Pota ocağımızda Fuchs markadır. Pota ocağında, ark ocağından potaya alınan ham çelik gerekli metalurjik işlemlerden geçirilmekte, istenilen kütük kalitesine ve müşteri siparişine göre sıvı çeliğin kimyasal analizi spesifikasyonlarımıza uygun hale getirilmektedir.

> Sürekli Döküm Makinası

SMS Concast Sürekli döküm makinası, İsviçre tekno-standartlarında tasarlanmış ve üretilmiştir. 7 kanallı ve 10.250 mm yarı çaplıdır. 130*130 mm ile 200*200 mm. arası kütük, 400*400 mm'e kadar Bloom ve ayrıca B1 ve B2 tipli Beam Blank üretim kapasitesine sahiptir.

> Oksijen Tesisi

CATIC KonAr 7500-100-240 hava ayrıştırma tesisinde gaz oksijen, sıvı oksijen, gaz azot, sıvı azot ve sıvı argon üretimleri yapılabilmektedir. Kullanılan yeni teknoloji makine – ekipmanlar ve bilgisayarlı otomasyon sistemi sayesinde gaz oksijen ve gaz azot ürünlerinde kapasite üzerinde üretim miktarı ve sıvı oksijen, sıvı azot ve sıvı argon ürünlerinde dünya standartlarında saflık dereceleriyle üretim yapılabilmektedir.

> Şalt Sahası

380 KV gerilim seviyesinden TEİAŞ enterkonnekte sisteme bağlı olan Baştuğ Trafo Merkezimiz, 2 hat fideri+2 trafo fideri+1 transfer fideri olarak tesis edilmiştir. Ark Ocağı tesisimizi besleyen Tr-1 fiderimiz modern 205 MVAR SVC Fliker Kompanzasyon Sistemi ile dizayn edilmiştir. 2010 yılında devreye giren Baştuğ Trafo Merkezimiz; 380 kV açık şalt, 72,5 kV açık şalt, 34,5 kV metal-clad şalt, SVC Fliker Kompanzasyon ünitelerinin bulunduğu modern yeni sistem bir tesistir.