• Türkçe English Arabic

Yönetim Sistemleri Politikası

Yönetim Sistemleri Politikası

BAŞTUĞ METALURJİ müşteri isteklerinin tam olarak karşılanmasında, kalite, fiyat ve termin konusunda optimum müşteri memnuniyetinin sağlanmasına önem vermektedir. Baştuğ Metalurji, müşterileri ile uzun vadeli ilişkiler kurmayı esas alarak, kuruluşundan bu yana güvenilir ve kalitesinden ödün vermeyen, insanların yaşam kalitesini arttıran sağlam yapılar için en son teknolojiyi kullanarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı kabul etmiştir. Müşterinin gerekliklerinin tam uygunluğunu sağlayan malzemeler temin edilmesi Baştuğ Metalurji’ nin amacıdır. Bu amaca ulaşmak için çalışanların üretimde stokta ve sevkiyatta sistematik bir yaklaşımla çalışmaları sağlanır.
Bu politika Demir-Çelik sektöründeki Baştuğ Metalurji A.Ş.‘ nin uygulamakta olduğu Sürdürülebilir Çelik, Nükleer Uygulamalar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini, IS0 50001 Enerji Yönetim Sistemini kapsamaktadır. Sürdürülebilirlik, Nükleer Uygulamalar, Kalite, Enerji, Çevre, İş sağlığı ve güvenliği politikamızın gereği olarak:

 • Tüm paydaşları çevresel, ekonomik, etik tedarik zinciri, sosyal sorumluluk gibi sürdürülebilirlik ilkeleri hakkında bilgilendirmeyi, sürdürülebilirlik uygulamalarına teşvik etmeyi,
 • Sürdürülebilirlik konusunun kurumsallaştırılması, uygulamalarla geliştirmesi ve tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturulmayı ve geliştirilmeyi, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel, iş sağlığı ve güvenliği, tedarik etik zinciri ilke ve kuralları ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmayı, bu konuda eğitim vermeyi,
 • Kurumsal, ekonomik, sosyal ve çevresel etkinlikleri ve faaliyetleri doğrultusunda; bu süreçlerin yönetimi, iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile yönetsel, sosyal ve çevresel performansın raporlanması ve elde edilen sonuçların tüm paydaşların ve kamuoyunun bilgisine şeffaf bir yaklaşımla sunulmasını sağlamayı,
 • Kalite, Enerji, Nükleer Uygulamalar, Çevre, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartlara uyumluluğu, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile standartların gerektirdiklerini ve tüm paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,
 • Müşteri odaklı çalışmayı, müşteri beklenti ve şartlarını sağlamayı ilke edinip en iyi kalite standartlarında ürün ve hizmet sunmayı, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
 • Faaliyetlerimizi etik, şeffaf ve hesap verilebilir sürdürülebilirlik anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme ile yürütmeyi,
 • Malzemelerin ve ürünlerin nakliyesi sırasında enerji kullanımı, emisyonlar, gürültü gibi çevresel etkileri azaltmayı,
 • Enerji kullanımı tüketimi verimliliği ve enerji performansının iyileştirilmesi için uygun ürünler ve hizmet satın almak ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemeyi,
 • Enerji kullanımı yönünden belirgin etkisi olan faaliyet ve ekipmanları belirtmek ve gerekli tedbirleri almayı,
 • Nükleer kalite ve güvenlik kültürünü destekleyerek nükleer güvenliğe odaklanmayı, nükleer yönetimi uygulama ve değerlendirmelerini kapsayan ve bunların altında sıralanan temel gereklilikleri yerine getirmeyi,
 • Faaliyetlerimizin çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki tüm etki ve tehlikelerini belirlemeyi ve gerekli tedbirleri almayı,
 • Kalite, Enerji, Çevre, Sürdürülebilirlik, Nükleer Uygulamalar, İş sağlığı ve güvenliği için yeterli kaynağın sağlanmasını, enerji, çevre, nükleer uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmak için hedeflerin belirlenmesini ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin gözden geçirilmesini,
 • Yönetim sistemi ve hedeflerle sürekli büyüyen ve gelişen sürdürülebilir performans kriterleri oluşturmayı,
 • Kirletici kaynakları kontrol ederek, her türlü kirliliği kaynağında önleyerek çevre ile uyumlu üretim yapmayı,
 • Firmamızın faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel riskleri (emisyon, su tüketimi, enerji tüketimi, atık, gürültü) kaynağında tespit ederek, en aza indirilmesi için çalışmak, iyileştirme projelerini hayata geçirmeyi,
 • Atıklarımızı ve enerji kullanımını en aza indirmeyi, geri kazanımını teşvik etmeyi, geri kazanılamayan atıkları mevzuata uygun bertarafını sağlamayı, tükenebilir doğal kaynakları kontrol altında tutmayı ve tüketimi azaltmayı,
 • İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması,
 • Tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerinin azaltılması,
 • Çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanması,
 • Baştuğ Metalurji’nin stratejik yönüne, bağlamına, İSG risklerine ve fırsatların doğasına uygunluğunu, Uygulamakta olduğumuz tüm sistemlerin performansını ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini,

Taahhüt ederiz

DOĞAN HAKAN BAŞTUĞ

FAB.PO.001 İYT:06.2010 REV:07/10.07.2019