• Türkçe English Arabic

Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

Baştuğ Metalurji sürdürülebilirlik politikası üst yönetim tarafından Baştuğ Metalurji’nin sürdürülebilir üretimi ile ilgili çevresel, sağlık, ve güvenlik, insan hakları, sosyal ve ekonomik yönleri formüle edilir ve onaylanır.

 •         Sürdürülebilirlik politikası paydaşlar ile riskleri ve fırsatları anlamayı, paydaşların ihtiyaç duyulan kaynaklara erişmesini, yerel ekonomiye ve topluma katkıyı, yürürlükteki tüm yasal ve diğer sektör gereksinimlerine uymayı, üretimi sürdürmeyi, kirliliği önlemeyi, yaralanma ve hastalıkları önlemeyi ve sürekli sürdürülebilir yapısal çelik yönetim sistemlerini geliştirmeyi taahhüt eder.
 •        Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, yerel topluluklar ve genel olarak toplum gibi birçok paydaşının beklentilerini belirlemeyi ve analiz etmeyi taahhüt eder.
 •          Şirketimiz kendi değerleri ile uyumlu bir şekilde, çalışan haklarının ön planda tutulması, enerji yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra, kaynakların verimli kullanımı, toplumsal farklılıklara saygı, fırsat eşitliği, yasa dışı davranışların önlenmesi ve yolsuzluğa karşı mücadele gibi değerleri kendine prensip edinmiştir.
 •        Sürdürülebilirliğin şirketin tüm iş ve organizasyon seviyelerine entegre edilmesini idare edilmesini kapsar.
 •          İnsanlara, çevreye zarar vermemek için faaliyetleri ve ilgili risk ve fırsatlarını belirleyip, etkin bir şekilde yönetmeyi,
 •        Kalite, Enerji, Yapısal ve İmalat Çelikleri, Nükleer Uygulamalar, Çevre, İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal şartlara uyumluluğu, ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile standartların gerektirdiklerini yerine getirmeyi,
 •        Su tüketimi enerji tüketimi ,atık yönetimi ile ilgili risk ve fırsatlarımızı değerlendirerek iyileştirme yapmayı,
 •        Şirket raporlarında yayınlanan ekonomik, çevresel ve sosyal konuları içeren performans göstergelerini kullanarak, paydaşlarımıza şeffaf bir cevap verebilirlik ortamı oluşturmayı,
 •            Hizmetlerimizle yerel ekonomiyi desteklemeyi, satın alma operasyonlarımızın büyük bölümünde yerel tedarikçilerle işbirliği yapmayı,
 • Çalışanların tatmin düzeylerini ve Kuruma bağlılıklarını (aidiyetlerini) izlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmayı,
 • Daha fazla kadın istihdamına yer vererek iş hayatında cinsiyet eşitliğini hedefi ile hareket etmeyi taahhüt eder.
 • Kurumsal çevre ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesi yönetimi ve çıktıları halka açık olarak internet sitemizde beyan edilmiştir.
 • Şirket politikası teşeronlara - tedarikçilere sözleşme belgelerinin bir parçası olarak bildirilir.
 • Yıllık YGG toplantılarında politikanın uygun kalmasını sağlamak için gözden geçirilir.

DOĞAN HAKAN BAŞTUĞ