• Türkçe English Germany

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz “Önce İnsan” felsefesi ile tüm paydaşlarımızın beklentilerini karşılayan, çalışanına değer veren, değişim ve gelişime açık, bölgesinde lider, iş sağlığı ve güvenliğine duyarlı, çevreyi koruyan, çalışanların yaratıcılığından güç alan müşteri odaklı bir şirket olma yolunda insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.


Bu kapsamda ilkelerimiz;


 • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, doğal çevremizi korumak, sağlık – güvenlik-çevre performansını arttırmak amacıyla işbirliklerini arttırmak ve paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak,
 • Şirketimizi geleceğe taşıyacak nitelikli işgücünün belirlenmesi, uygun personelin istihdamını sağlamak için sistemler kurmak ve uygulamak,
 • İşe alımda ve süreçte dil, din, cinsiyet, ırk ayrımı yapmamak ve bu anlamda herkese örnek olmak,
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi çerçevesinde cinsiyet ayırımcılığı yapmadan, çalışanlara adil ve eşit muamele çerçevesinde yaklaşarak, çocuk işgücü kullanmadan, ve çalışanların zorla çalıştırmaması ilkelerini gözeterek,
 • Çalışanların sürekli olarak geliştirilmesi ve var olan potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gerekli ortamı yaratmak ve fırsat vermek,
 • Çalışanların şevkle çalışabilecekleri iş ortamını yaratmak,
 • Tüm çalışanlarımızın özlük işlerine ilişkin haklarının korunmasını sağlamak,
 • Çalışanların bağlılığını arttıracak rekabetçi ödül yönetimi ve uygulamalarını sunmak,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve iyi performansını tanınmak ve ödüllendirilmek,
 • Çalışanların görüş ve önerilerinin alınması için etkin bir iletişim yaklaşımı kurmak,
 • Çalışanların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilinci” nin oluşmasını sağlamak,
 • Çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışını oluşturmaktır.

FAB.PO.03 İYT:25.05.2014 REV:02 REV TARİHİ:15.08.2016

              

              İş başvuru formunu doldurmak için tıklayınız.